เรดาห์ตรวจอากาศสุรินทร์
รัศมี 240 กม.
แสดงเวลาท้องถิ่น UTC

เรดาร์ที่สกลนคร
รัศมี 240 กม.
แสดงเวลาเป็น UTC

เรดาร์ขอนแก่น
รัศมี 240 กม.
แสดงเวลาเป็น UTC

เรดาร์ที่ อุบลราชธานี
รัศมี 240 กม.
แสดงเวลาเป็น UTC

เรดาร์ที่พิมาย
รัศมี 240 กม.
แสดงเวลาท้องถิ่น UTC

เรดาร์ที่ชัยนาท
รัศมี 240 กม.
แสดงเวลาเป็น UTC

เรดาร์ที่นครนายก
รัศมี 240 กม.
แสดงเวลาเป็น UTC

เรดาร์ที่พิษณุโลก
รัศมี 240 กม.
แสดงเวลาเป็น UTC

เรดาห์ตรวจอากาศภาษีเจริญ
รัศมี 60 กม.
แสดงเวลาท้องถิ่น

เรดาร์ที่สุวรรณภูมิ
รัศมี 240 กม.
แสดงเวลาเป็น UTC

เรดาร์ที่สัตหีบ
รัศมี 240 กม.
แสดงเวลาเป็น UTC

เรดาร์ที่ลำพูน
รัศมี 240 กม.
แสดงเวลาเป็น UTC

เรดาร์ที่อมก๋อย
รัศมี 240 กม.
แสดงเวลาท้องถิ่น TST

เรดาร์ที่เชียงราย
รัศมี 240 กม.
แสดงเวลาเป็น UTC

เรดาร์ที่ชะอำ
รัศมี 240 กม.
แสดงเวลาท้องถิ่น TST

เรดาร์ที่หัวหิน
รัศมี 240 กม.
แสดงเวลาเป็น UTC

เรดาร์ที่ชุมพร
รัศมี 240 กม.
แสดงเวลาเป็น UTC

เรดาร์ที่สุราษฎ์ธานี
รัศมี 240 กม.
แสดงเวลาเป็น UTC

เรดาร์ที่สงขลา
รัศมี 240 กม.
แสดงเวลาเป็น UTC

เรดาร์ที่กระบี่
รัศมี 240 กม.
แสดงเวลาเป็น UTC

เรดาร์ที่ภูเก็ต
รัศมี 240 กม.
แสดงเวลาเป็น GMT